Nordvärmlandsleden

En vandringsled med många storslagna utsikter som t.ex från Branäsberget, Långberget och Granberget. Leden går från Branäs i söder till Höljes i norr med anslutningsled till Sysslebäck (men du bestämmer naturligtvis själv vilken riktning du vill gå). Längs leden finns rastplatser med vindskydd och övernattningsstugor.

Vill man inte gå hela sträckningen, som är 54 km, finns bussförbindelser mellan Branäs-Sysslebäck-Höljes. Många väljer också att gå turen Ransby-Långberget.

Svårighetsgrad: Röd - krävande
Att göra:
  • Vandring
Längd: 52.0 km
Underlag:

Ledernas sträckning går inte sällan i höglänt terräng (350-600 m ö h) vilket gör att en sen vår kan innebära snö i skugglägen in till mitten av maj månad varför man bör ha väl underhållna kängor som står emot fukt och väta.

Vegetation:

Norra Klarälvdalen kännetecknas av att dalgången smalnar av, skogsbergen blir högre och skogsskiftena större. Genom byggnadstraditionen, i jord- och skogsbruket ser man att området känns igen och påminner om nordskandinavisk karaktär med en norrländsk präglad växtlighet. Man kan med påstå att naturen är mer storslagen och ger vildmarkskänsla. Växtperioden i området är kort men intensiv på samma sätt som i Norrlands inland. Ett flertal reservatsområden gör att du kan uppleva storskog som skog av förfjällskaraktär.