Husby

Husby naturreservat är en del av Uppsalaåsen, en rullstensås som vindlar sig 250 kilometer genom hela Uppland. På Munsö har åsen i stora delar blivit exploaterad som grustäkt, men här i Husby är den orörd.

Åsen stupar brant mot öster och nedanför, längs strandkanten, löper en mjukt kuperad stig med storslagen utsikt över Mälaren och Svartsjölandet på andra sidan. På åsbranten vid sidan av stigen kan du se strandvallar och strandterrasser som tydliga tecken på var strandlinjen tidigare gått .

Reservatets nordvästra del ingår i ett större område med fornlämningar från yngre järnåldern. Här finns 45 gravhögar och drygt hundra stensättningar från vendeltid (550-800 e. Kr.). Strax norr om reservatsgränsen ligger storhögen Björn Järnsidas hög.

I reservatets södra del växer en barrskog som är botaniskt värdefull. Några av tallarna är bortåt 140 år gamla.

Ekerö-Munsöleden etapp 2 passerar på grusvägen utanför reservatsgränsen. Vi rekommenderar stigen längs vattnet som en trevlig alternativ rutt!

Föreskrifter

För att skydda Husbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och växter
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda
  • rida eller leda häst
  • framföra motordrivet fordon.
Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Till fots: Ekerö-Munsöleden etapp 2 tar dig till reservatet.

Med buss: Närmaste busshållplats till reservatets södra del är Ekebyvägen. I norr heter närmaste hållplats Husby. Bussar till Brommaplan. Aktuell tidtabell och bussnummer hittar du på www.sl.se.

Med bil: Kör Ekerövägen till Björn Järnsidas väg. När den slutar i en t-korsning mot vägen Grönviks backe, så ligger parkeringen direkt till höger.