Naturreservat

Väsby hage

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Väsby hage står pampiga ekar i betade marker där du kan ströva fritt. Under sommaren doftar det gott från brudbrödets blommor och det vita vildlinet ses på ängarna. Här finns ovanliga fågelarter som stenknäck och nötkråka, båda experter på att knäcka hårda frön och nötter. Vid Mälarens strand i väster finns fina badklippor. Söder om reservatet hittar du en kommunal badplats.

Ekerö-Munsöleden etapp 2 passerar genom reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1981

Storlek: 119 hektar varav land 102 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark, sjö

Kommun: Ekerö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Väsby Hage SE0110112

Hitta hit

Med buss: Buss från Brommaplan till hållplats Sjöängen, därefter ca 1 km promenad på en skyltad grusväg norrut. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Från Brommaplan mot Drottningholm, Ekerö och Munsö. Ta av till höger (skyltat) på en liten väg strax innan färjeläget mot Adelsö.

Till fots: Vandra hit på Ekerö Munsöleden. Etapp 2 passerar genom reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Väsby hages naturreservat naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. störa djurlivet (t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd)
  2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  3. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  4. tälta under längre tid än två dygn
  5. framföra motordrivet fordon
  6. göra upp eld.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen