Naturreservat

Vallensjö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Vi tar ned farliga träd

Sedan 2018 har många granar varit utsatta för torkstress, stormar och granbarkborre. Det gör att träd riskerar att falla ner över leder och friluftslivsanordningar. För att undvika fara fäller vi därför riskträd. De avverkade granarna får ligga kvar intill leden som död ved, till förmån för skogens biologiska mångfald.

Arbetena pågår främst under vårvintern 2022. Tills det är färdigt uppmanar vi besökare att undvika leden vid blåsigt väder. Vi hoppas också på förståelse för att det under en tid kan vara stökigt kring leden.

Beskrivning

Vallensjö naturreservat är en ovanlig barrskog för Stockholms län som består av 16 hektar gammal naturskog bestående främst av gran. Naturreservatet har fått sin karaktär genom att inget skogsbruk har förekommit på mycket lång tid. Detta har medfört att många ovanliga vedsvampar, bland annat signalarterna veckticka, vit vedfingersvamp, kötticka, vedticka och ullticka som förekommer kring den döda veden i området. Fornminnen döljer sig även i skogen i form av stensträngar samt en förmodad hålväg. Området är också skyddat genom Natura 2000.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 16 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Upplands Väsby

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område SE0110339 Vallensjö

Parkering

Det finns en mindre anlagd parkeringsplats i Ekeby. Därifrån är det sedan cirka 500 meter promenad till reservatet.

Kommunikationer

Ta buss 539 från Upplands Väsby station och stig av vid Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 kilometer promenad.

Hitta hit

Med bil: Åk väg 268, ta av söderut mot Ekeby. Följ vägvisning till den lilla P-platsen. Det finns en mindre anlagd parkeringsplats i Ekeby, cirka 500 meter promenad till reservatet.

Med buss: Ta buss 539 från Upplands Väsby station och stig av vid Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 kilometer promenad till reservatet. För mer information kring aktuella busslinjer och tidtabeller se Start | SL

Föreskrifter

För att skydda Vallensjö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • medföra okopplad hund
  • rida
  • elda
  • sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner