Rastplats

Rastplats med utsikt över Fysingen

Rastplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Härifrån har du vidsträckt utsikt över de betade strandängarna och sjön med dess rika fågelliv.

Aktiviteter och faciliteter

  • Information Information
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktsplats Utsiktsplats

Fakta

Skyddat sedan: 1984

Storlek: 184 hektar varav land 134 hektar

Karaktär: sjö, våtmark, odlingslandskap och kulturmiljö

Kommun: Sigtuna

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
  3. medföra hund som ej är kopplad
  4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  5. parkera annat än på anvisade platser
  6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner