Naturreservat

Utö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Utö bjuder både på rik skärgårdsnatur och svensk industrihistoria med spår av flera hundra års gruvbrytning. Öns urgamla berggrund med inslag av kalk påverkar floran. Speciellt i reservatet på norra delen av ön finns många orkidéarter. Vår och höst kan du se sträcken av flyttfåglar som flyger förbi, och sommartid hittar du gott om badställen. Bästa sättet att ta sig runt är med cykel som finns att hyra. På Utö finns ett levande samhälle med affär, vandrarhem och restauranger.

Reservatet förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Mer information finner du på deras webbplats.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

För att skydda Utös naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 • medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 • inom hela reservatet med undantag av Persholmen medföra hund som ej är kopplad. För Persholmen skall hund vara kopplad under tiden 1 mars - 20 augusti och under övrig tid hållas under uppsikt
 • tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats.
 • för längre tid än två dygn förtöja eller förankra båt vid samma strand på sådant sätt att andras möjlighet att utnyttja värdefull båt- eller badplats hindras eller försvåras
 • inom särskilt med bojar markerade badområden åka eller förtöja båt
 • göra upp eld annat än på härför iordningställda och anvisade platser
 • på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • rida eller framföra motordrivet fordon annat än på därför avsedda stigar och väga.
 • parkera motorfordon annat än på därför upplåtna och iordningställda platser.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Ta buss 846 från Västerhaninge pendelstation till Årsta brygga, därefter Waxholmsbåt året om till Gruvbryggan. På sommaren går även turer från Strömkajen i Stockholm via Saltsjöbaden (cirka 3 timmar). På vintern går vissa turer från Dalarö (buss 839 från Haninge centrums pendeltågsstation).

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Med bil: Ta Nynäsvägen (väg 73) söderut mot Årsta brygga, skyltad avfart från Fors trafikplats mot Årsta brygga.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen