Naturreservat

Ulriksdal naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ulriksdals naturreservat utgör en ovanligt välbevarad del av Stockholmsåsen, en cirka 6 mil lång rullstensås. Åsen är uppbyggd av sand och grus och bildades i slutet av den senaste istiden. I området finns två åskullar, Kvarnkullen och Järvakullen. På kullarnas sluttningar finns gamla strandvallar från den tid då havsnivån var högre och vågor slog in mot åsens sidor.

På Kvarnkullens högsta punkt, 43 meter över havet, stod tidigare en väderkvarn. Av kvarnen återstår idag bara ett gammalt kvarnhjul. Kvarnhjulet omges av en torr, öppen gräsmark med en speciell växtlighet. Här växer backsippa, backtimjan och andra arter som sannolikt funnits här ända sedan järnåldern och därför kan liknas vid levande fornminnen.

Inom naturreservatet finns två gravfält som Det större gravfältet närmast Mellanjärva gård består av cirka 120 synliga gravar, och det som ligger längre mot nordväst rymmer cirka 10 synliga gravar. Gravfälten kan sannolikt kan dateras till yngre järnålder, 400-1050 e.Kr. Mellan gravfälten, intill den ursprungliga landsvägen, står en milsten från år 1777. Från milstenen var det tre fjärdingsväg (8016 meter) till huvudstaden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddat sedan: 1988,

Storlek: 32 hektar

Karaktär: geologisk formation, barrskog, kulturhistoria

Kommun: Solna

Markägare: staten

Förvaltare: Statens fastighetsverk

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Ingår i Kungliga Nationalstadsparken

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Ulriksdal naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 • skada vegetationen genom att gräva upp växter, svampar, lavar eller mossor, samt plocka eller skada arten liten diskröksvamp
 • ställa upp husvagn
 • göra upp öppen eld
 • rida annat än på anvisade stigar
 • framföra motordrivet fordon
 • parkera annat än på anvisad plats
 • tälta
 • sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen