Naturreservat

Trehörningsskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Trehörningsskogen hittar du skogar som är inte är påverkade av modernt skogsbruk. Träden är av olika arter och i olika åldrar. Här finns fåglar som tretåig hackspett, tjäder och järpe. En rikedom av gamla och döda träd gör att många ovanliga mossor, svampar och lavar lever här. Bästa vandringsslingan går mot sjöarna Trehörningen och Oppsjön. Vid båda sjöarna finns rastplatser med vindskydd.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2000

Storlek: 179 hektar varav land 166 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Österåker, Vallentuna

Markägare: Stiftelsen Danviks hospital och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Trehörningsskogen SE0110133

Hitta hit

Till fots: Vandra hit längs Roslagsledens etapper 4 och 5.

Med buss: Ta Roslagsbanan till Åkersberga. Sedan buss till hållplats Skeppdals vägskäl. Därefter cirka 3 km promenad till reservatet. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Trehörningsskogen ligger norr om Åkersberga, strax norr om Domaruddens naturreservat och friluftsgård. Med bil från Åkersberga mot Domaruddens friluftsgård (skyltat).

Föreskrifter

För att skydda Trehörningsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. tälta mer än två dygn
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon
 10. rida annat än på anvisade stigar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner