Toalett

Torrdass vid Koxviken, Biskopsö

Toalett

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Torrdass vid Koxviken, Biskopsön. Ta med eget toalettpapper.

Här finns även en informationsskylt som berättar om reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Information Information
 • Toalett Toalett

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 5123 hektar varav land 324 hektar

Karaktär: blandskog, marina miljöer, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: Marcus Wallenbergs stiftelse för friluftsliv åt anställda vid SCANIA AB samt för skyddande av natur och djurliv i Biskopsöarkipelagen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Bullerö-Bytta SE0110088

Hitta hit

Biskopsös naturreservat omfattar ett ytterskärgårdsområde med de stora öarna Biskopsön och Kastön med omgivande skärgård åtta kilometer söder om Nämdö. Hit tar du dig lättast med egen båt eller med båttaxi.

Föreskrifter

För att skydda Biskopsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
 6. utan markägarens tillstånd förankra båt mer än två dygn i följd på samma plats
 7. förankra båt vid stranden till tomtområdet på Biskopsön (området framgår av karta bilaga 1 i beslutet)
 8. göra upp öppen eld
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. utan länsstyrelsens tillstånd anordna reguljära båtturer till reservatet
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop inom 100 meter från stranden
 12. under yrkesfiske döda tillfälligtvis påträffad säl
 13. under tiden 1 februari-15 augusti beträda eller befara såväl land som vatten inom det område (sälskyddsområde) som har utmärkts på karta bilaga 1 i beslutet
 14. jaga under hela året
 15. fiska under hela året inom sälskyddsområdet.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen