Naturreservat

Svartsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

En brand har härjat i området och träd har dödats.

Döda träd kan falla utan förvarning.

Var därför extra uppmärksam och försiktig när du vistas i området.

Beskrivning

Till Svartsjöns naturreservat kommer du genom att vandra Sörmlandsleden. Här finns en mosaik av hällmarker, gammelskogar, myrar och de två sjöarna Svartsjön och Långsjön. Reservatet ingår i ett större Natura 2000-område som också omfattar delar av Paradisets och Tornbergets naturreservat. Ett antal så kallade signalarter och rödlistade arter har hittats i området, bland annat svamparna tallticka och vintertagging samt grynig blåslav, liten spiklav och nästlav. Dessutom finns orre, tjäder och skalbaggen bronshjon i området. Svartsjön ligger cirka 80 meter över havet och är en av länets äldsta sjöar. Den isolerades från dåvarande Ancylussjön för drygt nio tusen år sedan. Sörmlandsledens etapp Riddartorp – Paradiset går genom reservatet och vid Långsjön ansluter ledens gren mot Nynäshamn.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Vägbeskrivning

Svartsjöns naturreservat har ingen parkering eller anslutning via stig eller väg till närliggande busshållplats. Både Paradiset och Riddartorp är lämpliga utgångspunkter för besök i området. Det går också att ta sig från Tornbergets naturreservat i väster.

Förordningar

För att skydda Svartsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
    buskar eller gräva upp växter
  3. tälta mer än två dygn i följd
  4. göra upp öppen eld.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner