Vandring

Rundslinga, Storängsudd

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 1.6 km

Åtgärder

Beskrivning

Leden tar dig runt hela reservatet och är ungefär en kilometer lång. Här vandrar du genom lövskog med hassel och gamla ekar samt genom hagar som betas av kor och får. Leden är väl upptrampad men kuperad. Leden erbjuder även fin utsikt över Baggensfjärden.

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring

Fakta

Skyddat sedan 1936

Storlek: 11 hektar

Karaktär: Ädellövskog, ängs- och betesmark, kulturmiljö, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storängsudd SE0110351

Hitta hit

Med buss: Från Slussen ta buss till hållplats Beatelundsvägen. Därifrån är det knappt 3 km att gå till reservatet. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Ta av mot Ingarö från Värmdöleden och efter cirka två km ta till höger på en mindre väg som är skyltad naturreservat.

Föreskrifter

För att skydda Storängsudds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampa,r
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur),
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur,
 5. medföra okopplad hund,
 6. tälta,
 7. elda,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. framföra motordrivet fordon eller cykel,
 10. parkera annat än på anvisad plats eller ställa upp husvagn eller släpvagn,
 11. under mer än två dygn förankra båt vid reservatet.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner