Vandring

Vandringsslinga Grundsjömossarna

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 10.6 km

Åtgärder

Beskrivning

Delvis spångad stig runt den lilla myrsjön Grundsjön. Slingan går runt myrmarker och in genom trolsk sumpskog. Här växer orkidéer, hjortron och tranbär. I skogen finns rikligt med hänglav. I reservatet trivs många fåglar som ugglor, hackspettar, tjäder, orre och trana. Kängor eller stövlar är bra att ha på sig.

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 226 hektar

Karaktär: våtmark, sjö och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Grundsjön SE0110179

Hitta hit

Grundsjömossarnas naturreservat ligger ca 6,6 kilometer väster om Hallstavik.

Med bil: Från Hallstavik, ta avfart mot Uppsala vid väg 76, parkera vid parkeringsplats norr om Västerbacken.

Med kollektivtrafik: Busslinje 805 med avstigning vid Västerbacken. För aktuella linjer och tidtabeller se Start | SL

Föreskrifter

För att skydda Grundsjömossarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda annat än på anvisad plats
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner