Naturreservat

Singö-Söderby

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Singö-Söderby naturreservat är det lätt att ta sig fram till fots. Området är småkuperat och mjukt böljande.

I reservatet finns flera olika typer av skog: barrskogar i olika former, sumpskogar och lövrika skogar. Den sällsynta vedsvampen stor aspticka kan du se på de grova asparna.

Skogen har många gläntor vilket är tecken på att djur har betat här långt in på 1900-talet. Här kan du hitta svampar som violgubbe, gul lammticka och den lilla orkidén knärot.

Upptrampade stigar finns i området och informationsskyltar som berättar om reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 39,8 hektar varav 35,5 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Du når Singö-Söderbys naturreservat från Singövägen, landsvägen som passerar genom reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Singö-Söderbys naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.
  4. elda

Föreskrifterna utgör inte hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar inom området.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen