Grillplats/Eldplats

Rastplats, Långholmen

Grillplats/Eldplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här finns en enkel eldplats och sittbänk.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 133,5 ha varav 35,3 ha land

karaktär: skärgård, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i Lidöfjärden, direkt öster om Vätö och nås enklast med båt.

Föreskrifter

För att skydda Långholmen-Käringös naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen