Utsiktsplats

Byksbergets utsiktsplats, Angarnssjöängen

Utsiktsplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Byksberget är en populär plats för fågelskådning. Härifrån har du en vidsträckt utsikt över sjön och dess rika fågelliv. Här finns rullstolsramp och bänkar att slå sig ner på. Namnet Byksberget har sitt ursprung i ordet "byka" som betyder tvätta. Det var här kvinnorna från Örsta by tvättade sin tvätt.

Tillgänglig med rullstol.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Fågelskådning Fågelskådning
 • Sittbänk Sittbänk
 • Utsiktsplats Utsiktsplats

Tillgänglighet

 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 565 hektar varav vatten 1,8 hektar

Karaktär: våtmark, sjö, odlingslandskap

Kommun: Vallentuna

Markägare: Stockholm stad, Vallentuna kommun, staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Angarn SE110034

Hitta hit

Följ den hårdgjorda leden från entré Örsta.

Föreskrifter

För att skydda Angarnssjöängens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet Angarnssjöängen är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisade platser
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. cykla i terrängen
 9. köra motorbåt i sjöängen
 10. tälta utanför anvisat område. Inom anvisat område är det endast tillåtet att tälta två dygn i följd
 11. under tiden 1 april - 30 september beträda eller befara det fågelskyddsområde som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet
 12. rida på stigar som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet.

Fullständiga reservatsregler och beslut hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen