Entré

Entré och parkering, Vattgruvsmossen

Entré

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Vi har rustat upp besöksparkeringen och stora delar av vägen in till Vattgruvsmossen men vissa partier är fortfarande dåliga, kör försiktigt.

Beskrivning

Besöksparkering med informationsskylt om reservatet och om gruvområdet som finns i närheten. Intill parkeringen finns en rastplats. På våren kan man ibland höra orrar som spelar ute på mossen.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Entré Entré
 • Information Information
 • Parkeringsplats Parkeringsplats
 • Bänkbord Bänkbord

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 74 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sumpskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vattgruvsmossen SE0110006

Hitta hit

Med buss: Pendeltåg till Järna, därefter Sörmlandsleden till fots cirka 6 km. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Kör väg 57 västerut från Järna och ta av mot höger strax efter Järna tätort, reservatet är skyltat. P-plats vid Vattgruvorna.

Föreskrifter

För att skydda Vattgruvsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • tälta längre än två dygn i följd
 • elda annat än på anvisad plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • framföra motordrivet fordon utanför väg.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen