Entré

Entré och parkering, Vattgruvsmossen

Entré

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

En liten parkering med informationsskylt om reservatet och om gruvområdet som finns i närheten. Här finns en rastplats med bord och en grillplats. Ta med egen ved eller grillkol. På våren kan man ibland höra orrar som spelar ute på mossen.

Aktiviteter och faciliteter

 • Entré Entré
 • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
 • Information Information
 • Parkeringsplats Parkeringsplats
 • Bänkbord Bänkbord

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 74 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sumpskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vattgruvsmossen SE0110006

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Vattgruvsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • tälta längre än två dygn i följd
 • elda annat än på anvisad plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • framföra motordrivet fordon utanför väg.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner