Naturreservat

Ön-Bokulludden

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bokulluddens naturreservat består av två halvöar Ön och Bokulludden utmed Erkens södra strand. Här finns gammal skog med spännande skogslevande arter, stenblock och sandmorän.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ön SE0110366

Hitta hit

Ön-Bokulluddens naturreservat omfattar de av gammal skog bevuxna delarna av halvöarna Ön och Bokulludden utmed Erkens södra strand nordväst om Stjärnholm.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Ön-Bokulluddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  8. framföra motordrivet fordon.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen