Naturreservat

Öbacken-Bränninge naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Öbacken-Bränninge består av både skog och betesmark med artrik och värdefull flora. Här hittar du ett berg med äldre barrskog med höga naturvärden.

Skogen innehåller mycket död ved vilket gör att många svampar, insekter och fåglar trivs. Om du går till den västra delen av berget hittar du ett mindre område med ädellövskog där den sällsynta apeltickan växer. På kullens sydsluttning övergår barrskogen i en hagmark som öppnar sig mot vattnet i Södra Bränningeviken. Här betar kor för att hålla området öppet. På sommaren blommar här bland annat hundratals av de vackra orkidéerna Adam och Eva.

Du kan följa en omarkerad skogsslinga som leder dig längs med vattnet förbi Vargholmen, upp för berget där du kan njuta av en fantastisk utsikt över Södertäljes inlopp. Upptäck hagmarken med sin vackra, artrika flora och vila bland hasselknippen och orkidéer.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturvärde Naturvärde
 • Friluftsområde Friluftsområde
 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Öbacken-Bränninge ligger strax söder om Södertälje tätort. Från närmaste busshållplats, ”Bränninge Gård”, är det en promenad på cirka 1 kilometer till reservatsparkeringen. Om du kommer med bil följer du skyltningen mot reservatet och håller vänster för att komma till parkeringen. För den som promenerar från Södertälje finns en stig från Pershagen som leder in i reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • plocka och bortföra alla slags växter, grenar och blommor
 • medvetet störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd eller uppehålla sig i närheten av fågelbo)
 • medföra hund som inte är kopplad
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • göra upp eld
 • använda radio störande
 • framföra motorfordon
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn.

Kontakt

E-postadress

Södertälje kommun

+46 8 523 010 00

miljokontoret@sodertalje.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen