Parkeringsplats

Entré och parkering norr, Fysingen

Parkeringsplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Parkeringen ligger vid Åshusby gård och härifrån har du nära till vandringsleden och till Nordians hög, en kungagrav från yngre järnåldern.

Aktiviteter och faciliteter

 • Entré Entré
 • Information Information
 • Parkeringsplats Parkeringsplats

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Testad med en rullstol

 • Stig från norra entrén
  Stig från norra entrén.
  Foto: Anders Andrae
 • Stig från norra entrén
  Stig från norra entrén.
  Foto: Anders Andrae

Den norra entrén är inte så tillgänglig pga backar och ojämnheter på några ställen. Välj istället den södra entrén vid Åsholmen vid ditt besök.

Fakta

Skyddat sedan: 1984

Storlek: 184 hektar varav land 134 hektar

Karaktär: sjö, våtmark, odlingslandskap och kulturmiljö

Kommun: Sigtuna

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Åshusby gård. Buss till/från Märsta station. Från hållpatsen är det cirka 300 meters promenad till parkeringen och entrén. För information och tidtabell se sl.se.

Med bil: Från E4 vid trafikplats Rosersberg ta avfart 179 till Norrsundavägen. Kör Norrsundavägen norrut drygt 3 km. Sväng höger vid avfartvägen mor Skånela, Långhundra, Arlanda. Vägen korsar E4 och järvägen. Ta första avfarten till höger, "Åshusby V". I nästa T-korsning håll vänster. Vid stall Oppgården, sväng höger mot "Skånela". Efter cirka 250 m sväng svagt åt höger. Parkeringen ligger cirka 60 m längre fram.

Föreskrifter

För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
 3. medföra hund som ej är kopplad
 4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 5. parkera annat än på anvisade platser
 6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.

Läs reservatsföreskrifterna i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner