Naturreservat

Norra Malma

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sedan hundratals år har ekarna dominerat Norra Malma. Under jätteträden hittar du ett vackert täcke av blåsippor, vitsippor och gullvivor. Trädens bark och den döda veden är också fulla av liv – ibland 1 500 arter på ett enda träd! I håligheter bor fladdermöss och fåglar som kattuggla och storskrake. Storlommens klagande rop kan sommarkvällar höras från sjön Erken, länets näst största sjö. Som om den vackra naturen inte vore nog, så finns här en rik kulturskatt. Reservatet rymmer ett gårdsgravfält med 165 gravar! Vid entrén finns informationsskyltar där du kan läsa mer om områdets historia.

Stigarna i området är inte så tydliga, men det gör inget; naturreservatet är strövvänligt. Vid stranden kan man ta ett dopp.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1955

Storlek: 9 hektar

Karaktär: ekhage, ängs- och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Uppsala universitet

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Norra Malma SE0110123

Hitta hit

Med bil: På väg 76, kör mot Svanberga. Strax söder om Svanbegra, vid skylten "Naturreservat", ta av mot parkeringen.

Med buss: Buss från Norrtälje mot Singö eller Hallstavik. Gå av vid hållplats Norrmalma. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.

Föreskrifter

För att skydda Norra Malmas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. tälta
 7. elda
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon eller cykel
 10. parkera annat än på anvisad plats eller ställa upp husvagn eller släpvagn.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen