Naturreservat

Näsuddens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Extra hänsyn!

Under perioden maj - oktober finns det betande djur i naturreservatet. Det ställer krav på extra hänsyn från dig som besökare.

Hundar måste vara kopplade – alltid!

- Var lugn och väsnas inte

- Håll avstånd till djuren och låt de beta i fred.

- Skräpa inte ned.

- Använd inte starka lampor som tex pannlampor

- Klättra inte på staketen, använd de särskilda övergångarna.

Läs mer nedan.

Tack för visad hänsyn!

Beskrivning

Näsuddens naturreservat består av en halvö som är omgiven av Täljöviken och Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost. Till reservatet hör även vattenområden i vikarna, samt ett mindre skär, Vimparen.

Omväxlande och vackert

Reservatets huvudsakliga syfte är att bibehålla och utveckla en omväxlande och vacker del av innerskärgården med dess värdefulla kulturarv, djur- och växtvärld samt att säkerställa ett tätortsnära naturområde som är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv i Österåkers kommun.

Naturen består av hällmarkstallskog på höjderna och lundartad blandlövskog med öppnare partier från tidigare åker- och slåtterbruk i lägre liggande partier. Stora delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen med sin lövskogslund och betade skog ute på udden. Här finns även strandängar utmed Täljövikens och Tunafjärdens stränder. Reservatet betas av får och nötboskap.

Två öar blir snart en

Näsudden består av två delar, Kristenholmen i norr och Gästholmen i söder. Ursprungligen var det två separata öar, men idag kan man på grund av landhöjningen nå Gästholmen via ett låglänt parti med strandäng.

Stigar och information

I naturreservatet finns flera stigar, rastplatser och utsiktsplatser. Flera skyltar finns utplacerade som berättar mer om vad du kas se på platsen eller om naturen i området.

Får och kor betar i Näsuddens naturreservat

Deras uppdrag är att hålla kulturlandskapet öppet på ett naturligt och hållbart sätt. För att det ska vara möjligt vill vi påminna om några saker som är viktigt att tänka på när du vistas i naturreservatet och i närheten av betesdjuren:

- Hundar måste vara kopplade – alltid!

- Var lugn och väsnas inte

- Låt djuren beta i fred.

- Skräpa inte ned.

- Använd inte starka lampor som tex pannlampor

- Klättra inte på staketen, använd de särskilda övergångarna.

-Glöm inte heller bort att allemansrätten inte gäller odlad mark. Det innebär att du aldrig får vara på eller passera över odlad mark eller åkrar.

Det här gäller i naturreservatet

För att skydda Näsudden naturreservat finns det regler som du måste följa.

Eftersom stora delar av naturreservatet är betesmark är det med allemansrättens begränsningar inte lämpligt att tälta i reservatet.

I reservatet är det förbjudet att:

· framföra motordrivet fordon eller att cykla,

· göra upp eld,

· förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,

· fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär, eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar,

· rida,

· medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, med undantag för hund som arbetar på uppdrag av den som sköter naturreservatet,

· uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang,

· utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet,

· utan kommunens tillstånd anordna tävlingar,

· beträda ön Vimparen under tiden 1 april till den 31 augusti.

Läs mer i besökskartan

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Kulturmiljö Kulturmiljö
 • Naturvärde Naturvärde
 • Naturreservat Naturreservat
 • Eldningsförbud Eldningsförbud

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Uppgifter om naturreservatet

Namn: Näsuddens naturreservat

Fastigheter: del av Näs 7:3 och Näs 7:1

Skyddsform: Naturreservat, kommunalt

Län: Stockholms län

Kommun: Österåkers kommun

Markägare: Föreningen LO:s Folkhögskola Runö.

Förvaltare: Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Infrastruktur- och anläggningsavdelningen

Skötselansvarig: Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Infrastruktur- och anläggningsavdelningen

Tillsyn: Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Hitta hit

Näsudden naturreservat nås via Näsvägen.

Besöksparkering med informationsskylt finns i anslutning till Näsvägen. Följ sedan grusvägen ca 400 meter till reservatet. För rörelsehindrade finns parkeringsplats intill naturreservatet.

Reser du kollektivt stiger du av Roslagsbanan vid station "Åkers Runö" och promenerar ca 2 km.

Föreskrifter

För att skydda Näsuddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon eller att cykla,
 • göra upp eld,
 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär, eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar,
 • rida,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, med undantag för hund som arbetar på uppdrag av den som sköter naturreservatet,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang,
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar,
 • beträda ön Vimparen under tiden 1 april till den 31 augusti.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Öppettider Måndag-torsdag 8-17, Fredag 8-16, Dag före röd dag 8-13

Besök: Hackstavägen 22

E-postadress

Kontakta oss

+46 8 540 810 00

servicecenter@osteraker.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen