Naturreservat

Munkö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Munkö naturreservat är en välkänd botanisk plats i Stockholms skärgård. Främst känd är den för sina orkidéer, men bland urkalkstenshällarna finns flera för länet mycket ovanliga växter. Håll till exempel utkik efter ormbunken fjällhällebräken och vit fetknopp. Den senare är värdväxt för apollofjärilen, en stor, vacker fjäril som förekommer på ön. Vissa delar av öns skogar har många omkullblåsta och gamla träd och är att betrakta som naturskog.

Munkö har en väldokumenterad historik, bland annat med kalkbrytning ända sedan 1200-talet. Ön har använts av Runmaröbönderna för ängsslåtter och bete under lång tid.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1957, utvidgat 2016

Storlek: 98 hektarvarav land 58 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog och lövskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Munkö naturreservat ligger sydväst om Runmarö och nås lättast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda Munkö naturreservat finns det regler du måste följa .

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur,fåglar, kräldjur eller groddjur),
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur,
  5. förtöja båt vid samma strand eller tälta mer än två dygn i följd,
  6. medföra okopplad hund,
  7. elda,
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen