Kulturmiljö

Militär lämning 1 - Borgen

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På platsen för den nuvarande Borgen stod ursprungligen en fyrkantig övningsskans. Den raserades 1780 och ersattes av den nuvarande byggnaden som dock brann ner 1977, men återuppfördes till ursprungligt skick strax därpå. Byggnaden är ritad av Fredrik Blom och uppfördes på befallning av kung Karl XIV Johan som hade denna som stabsläger vid de många fältövningar som han med stort intresse ledde och deltog i. Från Rosendals slott kunde kungen rida över Djurgårdsbrunnskanalen på en pontonbro, där nu Folke Bernadottes bro är, över Gärdet och till Borgen.

Runt Borgen byggdes själva kärnan i Gärdesförsvaret under andra världskriget. År 1942 byggdes en tunnel för Militärbefälstabens signalavdelning, vars plomberade ingång fortfarande går att finna. I slänten mellan Borgen och Greve von Essens väg har det funnits åtminstone ett tiotal skyttevärn riktade mot Frihamnen. Ungefär fem av dessa går fortfarande att se spår efter.

Uppe mot Borgen ligger två pjäsvärn för en 20 och 40mm luftvärnskanon. Platsen runt Borgen var en nyckelställning för kontrollen av Gärdet. Försvarsanläggningarna omfattade 48 skyttevärn, fyra kulsprutevärn, fyra pjäsvärn för luftvärnskanoner samt ett skyddsrum för 220 sittande i anslutning till den radioanläggning som fanns på platsen. Många av dessa lämningar går fortfarande att återfinna.

Läs mer om områdets historia under andra världskriget i boken ”Stockholms glömda bunkrar” (2014) av Karl-Gunnar Norén.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Forn-/kulturminne Forn-/kulturminne

Kontakt

E-postadress

Kontakta Nationalstadsparken

info@nationalstadsparken.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen