Naturreservat

Malmsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Malmsjöns naturreservat finns våtmark, sumpskog och förekomst av flera kalkgynnade växter som olika orkidéarter.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 11 hektar

karaktär: blandskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje och Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Malmsjön SE0110038

Hitta hit

Malmsjöns naturreservat ligger 5 kilometer nordost om Roslags-Kulla, mellan Åkersberga och Norrtälje. Parkering finns vid västra gränsen till reservatet.

Med kollektivtrafik: Närmaste busstation är Gregersboda, cirka 1 km från reservatets entré och parkering. För information och aktuell tidtabell se sl.se.

Med bil: Reservatet ligger intill Lagbodavägen mellan 276 och Svensbodavägen. Från väg 276 är det ca 1 km till reservatets entré och parkering. Från parkeringen leder en stig in i reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Malmsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål
  2. plocka eller gräva upp blommor och skada markvegetation
  3. medvetet störa djurlivet
  4. tälta
  5. elda.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen