Naturvärde

Lindskogen

Naturvärde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Lindskogen, ursprungligen en igenväxande hagmark, växer några av länets största lindar vilka sägs vara över 300 år gamla. Träden är bevarade sedan 1916. Här kan du finna både de vanliga lövskogsfåglarna men också stenknäck, mindre hackspett och ibland även mindre flugsnappare.

Aktiviteter och faciliteter

  • Cykling Cykling
  • Vandring Vandring
  • Naturvärde Naturvärde
  • Löpning Löpning

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Parkering

Närmsta parkering är Frösvik, Bogesundslandet.

Kommunikationer

Med bil från Stockholm: Väg 274 mot Vaxholm. Vik av på Bogesundsleden och fortsätt till vägskälet vid Sundby. Kör vidare tills du når Frösviks gård och parkeringsplats Frösvik. Med bil från Vaxholm: Ta bron via Pålsundet över till Bogesundslandet. Följ Bogesundsleden och ta av avfart vid Sundby och vidare mot Frösviks gård och Frösviks parkeringsplats.

Hitta hit

Till Lindskogen tar du dig via vandringlederna Försviksrundan (7,1 km) eller Stortallsrundan söderut (9,9 km) från parkeringen vid Frösvik.

Föreskrifter

För att skydda Bogesundslandets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

-förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, rista, gräva, måla eller liknande -bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter -medföra okopplad hund -tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats -ställa upp husvagn eller annat campingfordon utanför campingplats -förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn i följd -elda annat än på anvisad plats -sätta upp skylt, affisch eller liknande -cykla i terrängen annat än på anvisade cykelstigar -rida annat än på vägar och på anvisade ridstigar.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner