Kulturmiljö

Kruthuset vid Vattgruvsmossen

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Från början av 1700-talet och fram till 1860-talet bröt man järnmalm i området. Kruthuset är en rest från när gruvorna var aktiva. Som hörs på namnet förvarade man krut här.

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 74 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sumpskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vattgruvsmossen SE0110006

Hitta hit

Kruthuset ligger i reservatets södra del. Från Sörmlandsleden, sväng in på Vattgruvsmossleden cirka 100 meter.

Föreskrifter

För att skydda Vattgruvsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur
  • tälta längre än två dygn i följd
  • elda annat än på anvisad plats
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • framföra motordrivet fordon utanför väg.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner