Naturreservat

Klovsten

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Klovstens naturreservat har fått sitt namn efter ett gränsröse som ligger i getingmidjan mellan reservatets norra och södra delar. Här finns hänglav, rikt med svamparter och fåglar som spillkråka, gröngöling och större hackspett.

Upptrampade stigar finns i reservatet men inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar finns.

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 60,5 hektar varav land 60 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Klovstens naturreservat ligger alldeles väster om sjön Bornan, och ungefär 6 km fågelvägen väster om Älmsta.

Reservatet ligger en bra bit från allmänna vägar. Bästa sättet att ta sig dit är förmodligen med cykel, längs skogsvägar som inte är öppna för allmän biltrafik. Längs sådana vägar är det runt 4 km från Massum By och ungefär 5 km från Ortala By.

Föreskrifter

För att skydda Klovstens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen