Paddling

Isättningsplats för kajak, Albysjön

Paddling

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Albysjön i den lilla viken till höger om Albybadet finns en lång brygga där du som vill paddla i Albysjön kan sjösätta din kajak, kanot eller SUP.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Paddling Paddling

Fakta

Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns bad, grillplatser, vandringsleder, motionsslingor och stora gräsytor för olika aktiviteter.

Friluftsområdet ligger mitt i ett naturreservat med värdefull natur och flera intressanta kulturhistoriska miljöer, inklusive Uddby gård och Ahlstorps båtsmanstorp.

Parkering

Med bil kan du komma till Alby friluftsområde från två håll. Det är skyltat från Myggdalsvägen och från Tyresövägen vid avfarten mot Gimmersta. Det finns parkeringsplatser i slutet av Alby skogsväg och i slutet av Prästgårdsvägen.

Kommunikationer

Buss 873 går från Gullmarsplan till Nyfors. Från Nyfors så promenerar du 830 meter ner till Alby Friluftsområde.

Sommartid så går vissa turer med 873 hela vägen ner till Alby Friluftsområde.

Hitta hit

Med bil kan du komma till Alby friluftsområde från två håll. Det är skyltat från Myggdalsvägen och från Tyresövägen vid avfarten mot Gimmersta. Det finns parkeringsplatser i slutet av Alby skogsväg och i slutet av Prästgårdsvägen.

Detaljerad beskrivning med bil: från Nynäsvägen (väg 73), ta väg 229 mot Tyresö. Vid motorvägens slut kan du antingen ta av mot Tyresö C eller följa Tyresövägen vidare i riktning mot Tyresö slott.

Åker du mot Tyresö C tar du sedan vänster på Myggdalsvägen, därefter vänster på Alby skogsväg som leder till en stor parkering.

Åker du vidare mot Tyresövägen så tar du avfarten mot Gimmersta och följer vägen hela vägen till slutet av Prästgårdsvägen.

Med buss: buss 873 från Gullmarsplan mot Nyfors. Vid ändhållplatsen skyltat mot Alby.

Föreskrifter

Syftet med reservatet är att bevara djur- och växtliv samt bevara och utveckla natur- och kulturmiljöerna. Området ska också användas för friluftsliv, rekreation och utbildning.

I naturreservat gäller regler och föreskrifter. Som ett exempel så får du endast elda och grilla anvisade och iordningställda rastplatser. Andra platser är förbjudet.

Vad som gäller mer specifikt för Alby naturreservat kan du läsa mer om det på denna sida.

Kontakt

Adress

E-postadress

Fritid- och friluftenheten

+46 8 578 291 00

kommun@tyreso.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen