Utsiktsplats

Höggarnsberget Sandemar

Utsiktsplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gör en avstickare från leden och ta dig upp på Höggarnsberget. Här uppe har du god utsikt över området.

Aktiviteter och faciliteter

 • Utsiktsplats Utsiktsplats

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 390 hektar varav land 227 hektar

Karaktär: blandskog, ängs- och betesmark och våtmark,

Kommun: Haninge

Ägare: Sandemars fideikomiss och Haninge kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Sandemar SE0110015

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Sandemars naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 april - 31 augusti beträda det fågelskyddsområde som markerats på karta på bilaga 1 i beslutet
 2. under hela året framför båt eller annan farkost på vatten inom den del av Svärdsnäsviken som markerats på karta
 3. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 5. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. ställa upp husvagn eller lägga upp båt
 10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 11. framföra motordrivet fordon eller cykla i terrängen.

Föreskrifterna 1 och 2 gäller ej markägaren och hans folk, statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning eller personal som på uppdrag av naturvårdsförvaltaren sköter området.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner