Naturreservat

Hemholmen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Hemholmens naturreservat finns en av de bästa naturhamnarna i skärgårdsområdet.Reservatet omfattar en flad med en väl skyddad natthamn på Hemholmen, 2 kilometer söder om Möja. Stränderna är väl lämpade för bad. I området växer gles tallskog på hällmark.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 1,9 hektar varav land 1,2

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet omfattar en natthamn på Hemholmen, 2 kilometer söder om Möja. Hit tar du dig enklast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hemholmens naturreservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen