Naturreservat

Häverö prästäng

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Nu gör vi stora restaureringsarbeten kring entrén i Häverö prästäng, för att återskapa skogs- och naturbetesmark. Vi kommer att ta bort sly och granar för att gynna stora lövträd och tallar. Sätta nytt stängsel och installera färister längs vägen.

Betande djur kommer släppas in i området. Deras bete och tramp kommer att gynna både flora och fauna. På sikt kommer det att bli mycket fint, med livsmiljöer för många arter! Till dess ber vi er ha överseende med skogsmaskiner som rör sig i området, och att det kan upplevas som stökigt under en period.

Tack för ert tålamod! Hör gärna av er till Länsstyrelsen om ni har frågor.

Beskrivning

I Häverö prästäng vid Roslagskusten finns vackra ängsmarker med fin flora. Tidigt på våren blommar blåsippor och vitsippor mellan träden. Lite senare blommar orkidén Adam och Eva och många andra ängsväxter. Under vår och försommar hörs en intensiv fågelsång. För att bevara den rika floran sköts området med slåtter. Häverö prästäng är en av få större ängsmarker som fortfarande sköts på detta sätt. Lättgångna stigar tar dig ned mot havet. Fina små klippor gör det möjligt att ta ett dopp. Flera rastplatser finns utmed stigarna.

Under sommaren betar kor i Häverö prästäng. Som besökare är du förstås välkommen att röra dig i området ändå, men var försiktig runt djuren, stör dem inte. Gå inte nära ko med kalv. Håll alltid hunden kopplad.

Tillgänglighet: Häverö prästäng är inte tillgänglighetsanpassat idag. Det kan ändå vara möjligt för de flesta att besöka delar av reservatet:

Det finns ingen särskild handikapparkering, men parkeringen är slät och ligger mitt i reservatet, så avståndet är mycket kort till ängsmarken som är reservatets ”kärna”. Ängsmarkerna är relativt plana och fria från hinder (se bilder). Observera dock att vildsvin ibland kan böka upp ytorna, så att de fläckvis blir knöliga.

Stigarna som går i betesmarkerna är inte tillgänglighetsanpassade. Marken är kuperad och i vissa fall kan man behöva gå runt eller över nedfallna träd.

Tillgänglighetsanpassad toalett saknas.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 48 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, ädellövskog, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Häverö-Edebo-Singö församling

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bergbofjärden-Häverö Prästäng SE0110078

Hitta hit

Kollektivtrafik: Häverö Prästäng ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats finns i Herräng, cirka 5 km från reservatet. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.

Med bil: Åk mot Hallstavik och därefter mot Herräng, vid infarten till Herräng tar du av mot Mörtö. Efter cirka 600 meter svänger du vänster och följer sedan skyltning till Prästängen.

Föreskrifter

För att skydda Häverö prästängs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. elda, borra, mejsla, måla eller eljest skada berghällar och block
 2. gräva upp växter eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. medvetet störa djurlivet
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta på ängsmark
 6. tälta eller förankra båt för längre tid än 2 dygn i följd på samma plats
 7. göra upp öppen eld
 8. rida
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och stigar
 10. parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen