Naturreservat

Hamnskogen Eriksbergs Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Områdets variation med tät och öppnare skog och vida utblickar över fjärdar ger stora upplevelsevärden. Inom området finns flera kulturhistoriska lämningar, fornlämningar och landskapselement som knyter an till en mycket intressant del av såväl Djurös som Sveriges historia.

Områdets kuperade terräng ger ett varierat skogslandskap med många små olika skogsbiotoper och områdets övergripande karaktär är naturskogar och skärgårdsnaturskog.

Sedan 2013 finns en markerad led i området som är cirka en kilometer lång och är en av tre natur- och kulturhistoriska leder som finns på Djurö. Samlingsnamnet för lederna är Sjöhistoriska stigen och samtliga leder har skyltar som illustrerar sevärdheter och särskilda historiska händelser.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Åk väg 222 mot Sollenkroka. Sväng in till höger på Sörbyvägen strax efter Björkås centrum. Parkering finns i anslutning till reservatet.

Kontakt

E-postadress

Kontakta Kultur & Fritid på Värmdö kommun om du har frågor!

kultur-fritid@varmdo.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen