Naturreservat

Gullunge

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Vandringsleden i Gullunge är för närvarande avstängd och allmänheten avråds från att vistas i området. Stora skogspartier har drabbats av granbarkborre och risk finns att sköra träd faller över leden.

Beskrivning

Välkommen till en riktig gammelskog. Här strövar du bland gamla granar och kan hitta flera sällsynta djur och växter tack vare den kalkrika marken och gamla träd. Det är gott om svamp och det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp.

I reservatet finns en drygt två kilometer lång vandringsslinga. En liten avstickare tar dig till en fornlämning där arkeologer hittat en forntida borg.

I Gullunge finns grangråticka, gul taggsvamp och raggtaggsvamp - ovanliga arter som alla finns med på rödlistan över arter i Sverige som behöver hjälp eller skydd. Nästrot, sårläka och vedtrampmossa är också tecken på att Gullunge är en riktigt fin naturmiljö. Treåtig hackspett har setts i reservatet.

Varning för stormskadad skog: I det här området kan träd ha blåst ned. Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt. Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 38 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats heter Ticksta, 2 km promenad från reservatets entré. Bussar från Norrtälje eller Tekniska högskolan, Stockholm. För aktuell tidtabell se sl.se.

Med bil: Infart från Gamla Norrtäljevägen (280) vid Rilanda. Se karta. I reservatets sydvästra del finns en parkering med plats för 2-3 bilar.

Föreskrifter

För att skydda Gullunge naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner