Naturreservat

Grendalen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Grendalens naturreservat utgörs av flack skogsmark och ligger norr om den igenvuxna Björnsjön, strax norr om sjön Bornan. Området har tidigare betats men sedan växt igen med skog. Skogen är idag variationsrik med mycket lövträd, en del buskar och gläntor.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 50 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Grendalens naturreservat nås idag enklast till fots via skogsbilvägar och brukningsvägar som inte är öppna för allmän trafik. Det är drygt 1,5 kilometer att gå från Ortala by. Närmaste busshållplats finns vid Ortala by där buss 643 stannar. Därifrån är det cirka 2,1 kilometers vandring till reservatets sydöstra del.

Föreskrifter

För att skydda Grendalens naturreservat finns regler som du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen