Kulturmiljö

Gravrösen, Huvududden

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På Huvududdens högsta punkt ligger gravrösen som sannolikt är från yngre bronsålder. Rösena är tio till sju meter stora.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Information Information

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 35 hektar varav land 31 hektar

Karaktär: barrskog, kulturmiljö, geologisk formation

Kommun: Ekerö

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gravrösena ligger utmed stigen cirka en kilometers vandring från Huvududdens besöksparkering.

Föreskrifter

För att skydda Huvududdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn eller förtöja båt vid samma strand mer än ett dygn
  6. göra upp öppen eld annat än på anvisade platser
  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen