Friluftsområde

Gävsjön

Friluftsområde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Runt Gävsjön finns mycket orörd skog som börjar utvecklas till så kallad naturskog. Torra träd (torrakor), döda liggande träd (lågor), gamla träd, rik struktur (olika ålder) och dynamik (olika arter samt öppet och slutet) samt ett rikt djurliv. Då Gävsjön är en vassjö och igenväxningssjö finns det även ett rikt fågelliv. Finn din egen utsiktsplats och se om du kan se en häger eller en rördrom.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde

Tillgänglighet

  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Hitta hit

Öster om området Kristineberg.

Kontakt

Adress

Telefon: 08-587 850 00 Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

E-postadress

Vallentuna kommun

kommun@vallentuna.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen