Naturreservat

Farstanäs naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Farstanäs naturreservat är ett populärt friluftsområde med mycket varierad natur. Här finns en välbesökt badplats med campinganläggning, herrgårdsmiljöer, jordbruksmarker och ett större sammanhängande skogsområde. Skogen består av en många olika miljöer där många ovanliga arter trivs. I reservatet hittar du vackra alléer av lind och ask som ramar in Farsta gård som legat här sen 1700-talet.

Från campingområdet utgår tre markerade leder genom olika naturmiljöer. Du kan välja att följa den rödmarkerade Strandsstigen (2,7 km) längs vattnet och upp på klipporna för en härlig utsikt över inloppet till Södertälje. Den blåmarkerade Skogsstigen (3,5 km) hjälper dig upptäcka skogens mångfald medan den gulmarkerade Paradisstigen (2,3 km) visar dig runt bland hagmarker och herrgårdsmiljöer.

Sandstranden vid campingen är ca 350 meter lång och välskött. På campingområdet finns toalett.

Farstanäs naturreservat bildades 1967 av länsstyrelsen men ombildades 2023 av Södertälje kommun. Reservatet är 321 hektar (281 hektar land samt 40 hektar vatten). Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dessa på nätet eller på informationstavlorna på plats innan du besöker området.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära toalett Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Hitta hit

Farstanäs naturreservat ligger cirka 10 km söder om Södertälje, intill väg 525. Parkering finns invid campingen (avgiftsbelagd), vid Farsta gård och söder om skogsområdet vid Nästäppans stugområde. Busslinjer finns till området, kliv av vid hållplats ”Solåkrabyn”.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon annat än på vägar och anvisad plats

inom camping- och badområdet för annat än korttidsboende: ställa upp husvagn, husbil, tält eller motsvarande, ankra eller förtöja båt eller nyttja campingstuga eller vandrarhem

framföra vattenskoter

ställa upp husvagn, husbil eller tält annat än på anvisad plats i campingområdet

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

elda annat än på anvisade eldplatser. Förbudet gäller ej medhavd grill i anslutning till hyrd stuga eller campingplats som placeras så att underlaget inte skadas,

göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande utanför camping- och badområdet. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får sättas upp om dessa avlägsnas efter avslutat arrangemang,

störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur

plocka, gräva upp eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar

fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar samt ta bort liggande stammar,

förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla

plantera ut eller införa växt- eller djurart som är klassificerad som invasiv främmande art.

Utan miljönämndens tillstånd är det förbjudet att

  • anordna tävlingar och andra gruppaktiviteter med fler än 50 deltagare i Zon D.

Kontakt

E-postadress

Södertälje kommun

+46 8 523 010 00

miljokontoret@sodertalje.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen