Rastplats

Rastplats, Eldgarnsö

Rastplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

The visitor parking lot at Eldgarnsö will be under construction during January-March 2023. The parking lot will therefore be messy and crowded and will be partially closed or fully closed at times.

No other parking spaces are available further out on the island.

Beskrivning

På bryggan intill vandringsleden finns flera bänkar att slå sig ner och fika vid eller bara njuta av utsikten över Mälaren.

På stranden finns en eldplats där du kan grilla. Hämta ved vid närmsta vedförråd eller ta med egen.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
 • Naturhamn / Brygga Naturhamn / Brygga
 • Rastplats Rastplats

Fakta

Skyddat sedan: 1979

Storlek: 510 hektar varav land 200 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark och sjö

Kommun: Ekerö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Eldgarnsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrig t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur)
 4. för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma ställe
 5. rida annat än på vägar
 6. göra upp eld annat än på anvisade platser
 7. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 9. parkera annat än på anvisade platser
 10. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller dylikt
 11. fånga eller samla in insekter.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen