Naturreservat

Edebo-Sättra utskog

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Beskrivning

Området i Edebo-Sättra utskogs naturreservat nyttjades ända fram till sekelskiftet 1900 som ängsmark. Spår av äldre gärdesgård tyder på att omgivande skog har använts för skogsbete.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 26 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 5 km väster om Hallstavik. En besöksparkering för både Edebo-Sättra utskog och Grundsjömossarnas naturreservat ligger ca 1,2 km sydväst om reservatet. Från parkeringen finns en vandringsstig som leder fram till reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Edebo-Sättra utskogs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen