Naturvärde

Natura 2000 området Dammstakärret

Naturvärde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Dammstakärret är en skogstjärn med vildmarkskänsla. Under våren kanske du hör storlommens ödsliga rop och under sommaren kan du ha turen att få se den ovanliga ljust gulgröna orkidén myggblomster. Vid kärret, våtmarkerna och den skogsbevuxna myren trivs många olika växtarter, bland annat olika sorters vitmossor. Just på grund av den höga biologiska mångfalden är Dammstakärret ett Natura 2000-område och ingår i EU:s nätverk för skyddad natur.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Med bil från Stockholm: Väg 274 mot Vaxholm. Kör 7,1 km. Sväng höger till Pålsundsvägen skyltat mot Bogesund. Från Pålsundsvägen är det skyltat mot Broknäs. Följ vägen ca. 900 meter till en grusad parkeringsyta och på vänster sida. Från parkeringen är det sedan skyltat mot Dammstakärret. Närmaste busshållplats är Ekevägen. Dammstakärret hittar du längs de utmärkta lederna: Dammstakärrsrundan 10, 8 km och Nässeldalsrundan 5,5 km.

Föreskrifter

För att skydda Bogesundslandets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

-förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, rista, gräva, måla eller liknande -bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter -medföra okopplad hund -tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats -ställa upp husvagn eller annat campingfordon utanför campingplats -förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn i följd -elda annat än på anvisad plats -sätta upp skylt, affisch eller liknande -cykla i terrängen annat än på anvisade cykelstigar -rida annat än på vägar och på anvisade ridstigar.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen