Kollektivtrafik

Busshållplats Sjöängen, Väsby hage

Kollektivtrafik

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktiviteter och faciliteter

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Tillgänglighet

  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddat sedan: 1981

Storlek: 119 hektar varav land 102 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark, sjö

Kommun: Ekerö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Väsby Hage SE0110112

Hitta hit

Aktuell tidtabell och bussnummer hittar du på Start | SL

Föreskrifter

För att skydda Väsby hages naturreservat naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. störa djurlivet (t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd)
  2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  3. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  4. tälta under längre tid än två dygn
  5. framföra motordrivet fordon
  6. göra upp eld.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner