Kollektivtrafik

Busshållplats Karlskär

Kollektivtrafik

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Busshållplats ca 2 kilometer söder om Eldgarnsö naturreservat.

Aktiviteter och faciliteter

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Tillgänglighet

 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddat sedan: 1979

Storlek: 510 hektar varav land 200 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark och sjö

Kommun: Ekerö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Aktuell tidtabell och bussnummer hittar du på Start | SL

Föreskrifter

För att skydda Eldgarnsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrig t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur)
 4. för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma ställe
 5. rida annat än på vägar
 6. göra upp eld annat än på anvisade platser
 7. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 9. parkera annat än på anvisade platser
 10. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller dylikt
 11. fånga eller samla in insekter.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner