Naturreservat

Bromseby

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Roslagsleden passerar förbi genom de vackra hagmarkerna vid Tärnholm, som ligger alldeles
i reservatets utkant. Bromseby är ett relativt
opåverkat skogsområde med höglänta häll-marker och en tallmosse. På hällmarkerna växer stora urskogstallar med mycket vackra former. Många tallar är över 300 år gamla. Området kring Tärnan lämpar sig allra bäst för den som vill uppleva naturen på egen hand, som söker avskildhet och vildmarkskänsla. Eftersom antalet vandringsleder och stigar är begränsat, bör den som vill ta sig fram fritt i markerna gärna förbereda sig med hjälpmedel som karta, kompass eller GPS.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

E-postadress

Vallentuna kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner