Naturreservat

Brandalsund naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Brandalsund är ett välbesökt och mycket omtyckt friluftsområde med hög biologisk mångfald. Här hittar du en stor betad hagmark med ovanligt artrik flora, majestätiska gammeltallar och fina stränder för naturbad. Den gamla försvarsanläggningen Trindborgen med anor från medeltiden och flera andra kulturlämningar ligger här. "Trindborgstigen" (1,1 km) hjälper dig att upptäcka dem. Hagmarken betas av kor mellan maj och oktober.

I norra delen av reservatet ligger Norrviken med grunda artrika havsbottnar och en skyddad naturhamn där du kan lägga till med båten. Väster om hagmarken sträcker sig en skogklädd bergrygg längs med Vaskhusviken. Här kan du ströva genom gammelskog, över hällmarker samt upptäcka utsiktsplatser och fornborgar. Den gulmarkerade "Fornborgstigen" hjälper dig att upptäcka skogen och leder dig längs berget genom ytterligare två fornborgar.

Hagmarken och stränderna är delvis plana och lättillgängliga. En färist underlättar för besökare med exempelvis rullstol eller barnvagn att komma in. Tre grillplatser med bänkar finns nära vattnet. Vid två av dessa finns vedhus. Picknickbänkar med plats för rullstol eller andra hjälpmedel står på hårt och plant underlag. Informationsskyltar om bland annat floran och områdets historia berättar om området.

Brandalsund naturreservat bildades 2016, är ca 64 hektar stort och förvaltas av Södertälje kommun. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dem på nätet eller på informationstavlorna på plats innan du besöker området.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturvärde Naturvärde
 • Friluftsområde Friluftsområde
 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Hitta hit

Brandalsund naturreservat ligger mittemellan Södertälje och Järna längs väg 252. Närmast busshållplatsen heter "Vallstugan". Från hållplatsen är det en promenad på ca 3 km till reservatet. Om du kommer med bil, följ skyltning från väg 252 till naturreservatet. Det finns två parkeringar för sammanlagt ca 35 bilar i nära respektive direkt anslutning till reservatets huvudentré.

Föreskrifter

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg fram till parkeringsplats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur (förutom i hagmarken under perioden 1 november till 31 mars)
 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,
 • fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • plocka eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar,
 • fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,
 • göra upp eld annat än på anvisade eldplatser,
 • ankra med båt längre än 3 dygn,
 • framföra vattenskoter,
 • utöva vattenskidåkning,
 • utan miljönämndens tillstånd anordna tävlingar och andra evenemang.

Kontakt

E-postadress

Södertälje kommun

+46 8 523 010 00

miljokontoret@sodertalje.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen