Friluftsområde

Bosön

Friluftsområde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På Bosön ligger Sveriges nationella utvecklingscentrum för idrott och i området runt om anläggningen finns vacker natur med bland annat stränder, brygga och fin barrskog.

På Bosön finns hällmarksskog och gammal tallskog men även flerskiktad skog med inslag av gran och löv. Främst björk men även ek och asp, gör skogen luftig. På en del gamla tallar syns spår av bränder som kan komma från blixtnedslag.

Platsen bjuder på många vackra vyer över Askrikefjärden och flera nyckelbiotoper, skogsområden med extra höga naturvärden.

1918 fick Dalaföreningen i Stockholm arrendera åtta hektar mark av Lidingö Villastad, främst för att kunna odla potatis. Det blev Dalakolonin som består av drygt 60 stugor och än idag behöver man ha anknytning till Dalarna för att få tillgång till en stuga. På området finns en liten strand och en brygga.

Runt hela udden går en strandnära och enkel stig som passerar idrottsinstitutets mark. I anslutning till institutet finns en 9-håls discgolfbana. Här finns också ett backhoppningstorn som inte är öppet för allmänheten och öster om det finns klippor som ligger skönt i lä för vinden.

Res hit med kollektivtrafik

Adress

    Bosövägen

    Lidingö

    Sverige

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde

Parkering

Stor friluftsparkering på Grönsta Gärde.

Kommunikationer

Buss från Ropsten mot Elfvik. Cykelväg från Ropsten mot Elfvik, avfart mot Bosön.

Hitta hit

Området ligger på norra Lidingö mot Askrikefjärden.

Kontakt

Adress

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

E-postadress

Jerker Idestam-Almquist

jerker.idestam.almquist@lidingo.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen