Vandring

Bornsjöns naturstig

Vandring

4 av 5 stjärnor 4,0 (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 4.5 km

Åtgärder

Aktuellt

Observera att ledmarkeringen längs denna stig är bristfällig. Vissa sträckor längs leden kommer du att hitta gamla ledmarkeringsbrickor på träden, men inte överallt. Stormfällda träd har också gjort att leden dragits om, vilket gör att ledmarkeringarna inte alltid stämmer exakt. Håll gärna ett öga på den digitala kartan om du är osäker.

Beskrivning

Bornsjöns naturstig utgår från entré Bergaholm östra. Leden börjar i stenbrottet strax bakom parkeringen. Här bröts sten för tillverkning av makadam under första delen av 1900-talet. Strax möter du de första fornlämningarna, när stigen går igenom Bergaholms gravfält. Leden fortsätter cirka 8 km genom ett kuperat och variationsrikt landskap, där skog och gamla herrgårdsmiljöer avlöser varandra. Missa inte de imponerade lindarna i allén vid Skårby. Det finns också en avstickare upp till Skårby gravfält. Jättelika gravar och milsvid utsikt mot Södertälje och över Salems skogar utlovas!

En del av leden följer Bornsjöns strand. Tänk på att Bornsjön är reservvattentäkt för stockholmarnas dricksvatten. Därför får man inte bada eller fiska här.

Vid start och mål finns parkeringsplats, bord och bänkar (några under tak), grillplats samt informationstavlor. Hela stigen är cirka 4,5 km lång. Du kan gena på flera ställen om du vill korta rutten. Leden är kuperad.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 4 615 hektar varav land 3 854 hektar

karaktär: odlingslandskap, kulturmiljö, blandskog och sjö

Kommun: Salem, Botkyrka, Södertälje

Markägare: Stockholm vatten Ab, Stockholm stad, Botkyrka kommun, Sveaskog, Salhems församling

Förvaltare: Stockholm vatten AB

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bornsjön SE0110114

Parkering

Observera att P-platserna i reservatet har begränsad parkeringstid. Olika tidsgränser gäller på olika parkeringar. Det är viktigt att inte stå för länge om man inte vill riskera böter. Använd P-skiva. Under rubriken "Länkar" längre ner på sidan kan du hämta en karta över områdets parkeringar.

Hitta hit

Leden nås enklast från Bornsjön - entré och parkering Bergaholm östra..

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Bergaholmsvägen, 3 km/30 minuters promenad bort. Buss 708 från Hallunda T-banestation eller Rönninge pendeltågsstation.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Med bil: Från E4/E20 ta av vid 145/Trafikplats Salem. Kör Salemsvägen norrut till Bergaholmsvägen. Kör västerut på Bergaholmsvägen cirka 2,6 kilometer. Entrén och parkering Bergaholm östra ligger på höger sida. Flera parkeringar finns längs Bergaholmsvägen, se karta. Information P-avgifter nedan.

Föreskrifter

För att skydda Bornssjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. framföra motordrivet fordon (även snöskoter) annat än på anvisade vägar
 4. medvetet störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller i berg nära boplatser, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 5. tälta, ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande mer än två dygn på samma plats. Avsikten med förbudet är inte att inskränka eller försvåra HVSS:s utbildningsverksamhet. Avsteg från förbudet kan medges efter samråd med naturvårdsförvaltaren
 6. rida annat än på vägar, stigar och områden som särskilt anvisats
 7. cykla i terrängen utanför anlagda vägar
 8. klättra i berg med hjälp av linor eller liknande aktiviteter
 9. anordna organiserade orienteringstävlingar, orienteringsträning, motionslopp eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren. För större, organiserade aktiviteter (mer än 100 deltagare) och anordnande av start-/målplats och parkering krävs Länsstyrelsens tillstånd
 10. bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 11. anordna rallytävlingar eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 12. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
 13. sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande med undantag av informationsskyltar, ingående i vård och förvaltning av området.

Observera att Bornsjön med omgivningar även utgör vattenskyddsområde. Enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet (Länsstyrelsens beslut 2006-11-28) råder bl.a. tillträdesförbud till Bornsjöns vattenyta året runt.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen