Naturreservat

Bokullen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Beskrivning

Bokullens naturreservat har bland annat en fin lav- och svampflora och bedöms även lämpligt som miljö för skogsfågel som tjäder och tretåig hackspett.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 19.4 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Bokullens naturreservat ligger strax söder om Bokullviken i Storsjön, sju km västnordväst om Skebobruk och 600 meter väster om Björinge naturreservat.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Bokullens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Föreskrifterna utgör inte hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen