Naturreservat

Björinge

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Björinge naturreservat växer ovanliga arter som ullticka, rosenticka, grön sköldmossa och aspgelélav. Här finns också myren Hägnan.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 1999

Storlek: 53 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Björinge SE0110106

Hitta hit

Björinges naturreservat utgörs av ett skogsområde vid Storsjön, fyra kilometer sydväst om Edebo kyrka.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Björinge naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempelgenom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen