Naturreservat

Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Flera fågelarter trivs i Årstaskogen som bland annat tofsmes, spillkråka, större hackspett, nötväcka och duvhök. Den sällsynta svampen tallticka, som växer högt upp på stammen på gamla tallar, är också vanlig i området. Vid Årsta gård växer en variationsrik ädellövskog. Även i Årstaskogens östra del finns ett ädellövskogsparti med bland annat ek, lind, lönn och ask. Området har också höga kulturhistoriska värden, till exempel Dianelunds koloniträdgård och Årsta gård.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kommunikationer

Kollektivtrafik T-bana- Gullmarsplan, tag sedan buss 160, stig av vid hållplats Vättersvägen, Åmänningevägen, Ottsjövägen eller Årsta gård. Buss 164, stig av vid hållplats Tämnarvägen.

Färja till Årsta holmar: Den 1 augusti till sista september finns det en färjeförbindelse till Årsta holmar. Färjan går onsdagar och söndagar från klockan 09.00 till 19.00, en gång per timme tur och retur. Turcykeln inleds normalt varje heltimme med avfärd från bryggan i Tanto.

Hitta hit

Tag T-bana till Gullmarsplan. En kort promenad på Simlångsvägen vid Värmdö gymnasium och du är reservatets östra del vid koloniområdet. Den västra delen når man bland annat från gångvägen som löper längs kajen i Årsta dal. I övrigt når man Årstaskogen från de bostadsgator som finns i Årsta.

Kontakt

Adress

https://parker.stockholm/naturreservat/

E-postadress

Johan Pontén

johan.ponten@stockholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen