Naturreservat

Ådö-Lagnö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På halvön Ådö-Lagnö finns ett vackert men igenväxande slottslandskap med odlingsmarker, strandängar och lövskogar. Allt omgivet av Mälarens vatten. Hästar betar på strandängen Fruängen och i vassen skymtar ett ekotempel.

Gamla träd. Här finns många imponerande stora ekar, men lindarna och de småkryp som lever där är det mest spektakulära i naturreservatet. Lindarna är stora, gamla. I de grova stammarna och nedfallna grenarna lever inte mindre än sex hotade lindskalbaggar. Det gör Ådö-Lagnö unikt och till ett av landets mest värdefulla lindområden. Många har kvastar av den fridlysta misteln i sin krona. Den orangemarkerade leden är ett bra sätt att uppleva träden.

Omväxlande vandring längs leden. Leden startar och slutar på två punkter längs med Ormuddsvägen. Ömsom följer leden vattnet, ömsom går den genom gammalt odlings- och beteslandskap. Längs vattnet finns luftig skog, fina hällar och platser att fika på. Möjligheter till bad och smultron. På Kvarnberget, i reservatets mitt, stod tidigare säteriets väderkvarn, där man malde mjöl. Idag står istället en stor kraftledningsmast på bergets topp, men det är ändå värt att ta sig upp för att få en glimt av utsikten över Mälaren.

Fågelliv lockar året runt. Ådö-Lagnö är också en pärla för den som vill spana efter fåglar. Under vintern lockar reservatets skafferi av mistelbär stannfåglar som dubbeltrast och sidensvans. Andra tider på året jagar fiskgjuse, brun kärrhök och lärkfalk över vikar och vassar, liksom fisktärnor och skrattmåsar. Skäggdoppingen är typisk för reservatets vassmiljöer. På strandängarna ser man tofsvipa, enkelbeckasin och buskskvätta.

Flygbilder 360º

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 141 hektar varav land 91 hektar

Karaktär: odlingslandskap, ädellövskog, sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Med kollektivtrafik: Buss från Bro station (pendeltågsstation) till hållplats Ådö. Från hållplatsen är det ca 600 meters promenad till reservatet. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Kör E18 till Trafikplats Bro. Ta av och kör Håtunavägen (269) söderut till Ginnlögs väg. I rondellen tag Jurstagårdsvägen till Rösaringvägen. Sväng vänster till Ådövägen mot Ormuddsvägen.

Föreskrifter

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)
 4. medföra hund som inte är kopplad
 5. ställa upp husvagn
 6. tälta mer än två dygn
 7. göra upp eld
 8. släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 10. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 11. rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner